Απάντηση του ΕΔΣΝΑ στο ψήφισμα του Δήμου Ιλίου για το ΠΕΣΔΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εξέδωσε Ψήφισμα που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ),
το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία της αναθεώρησής του, σύμφωνα με τον νόμο 4042/2012, προωθώντας την πρόληψη, τη μείωση, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση, στο πλαίσιο μιας νέας, αποκεντρωμένης, με δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης απορριμμάτων.
Προϋπόθεση για την επιτυχία του νέου σχεδιασμού είναι η αποτελεσματική συνεργασία των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως η ενεργοποίηση των Δήμων μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΠΕΣΔΑ. Με δεδομένο λοιπόν το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων» που έχει καταθέσει ο Δήμος Ιλίου τον Αύγουστο του 2015, οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής σε σχέση με το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου:
 1. Το υπό αναθεώρηση σχέδιο έχει εγκριθεί, αφού πέρασε από τη φάση της δημόσιας Διαβούλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ (απόφαση 1/2016, της 15ης Μαρτίου 2016), όπου πλειοψηφικά εκπροσωπούνται οι Δήμοι της Αττικής (ν. 3852/2010 και ΦΕΚ 2854, περί σύστασης του ΕΔΣΝΑ, άρθρο 2, παρ. 3).
 2. Το ΠΕΣΔΑ πλέον περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τα ΤΣΔΑ των Δήμων, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ιλίου.
 3. Στο Ψήφισμα του ΔΣ του Δήμου Ιλίου γίνονται ανακριβείς αναφορές ότι η βάση του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ είναι η διαιώνιση του σημερινού πλήρως αποτυχημένου μοντέλου του ΧΥΤΑ Φυλής, κοκ. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την απλή ανάγνωση του ΠΕΣΔΑ;
 4. Το ΠΕΣΔΑ προβλέπει το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, τον εκσυγχρονισμό του ΕΜΑΚ, τις μικρής κλίμακας Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε όλη την Αττική, οι οποίες πλέον αποσυνδέονται από τους χώρους τελικής διάθεσης. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα.
 5. Συγκεκριμένα: στον νέο σχεδιασμό δεν περιλαμβάνεται καμία νέα μονάδα στη Φυλή και κυρίως δεν προβλέπεται επέκταση του ΧΥΤΑ στη Γ΄ φάση. Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει με την πλήρωση του υφιστάμενου Β΄ κυττάρου. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται νέοι χώροι και θα λειτουργήσουν οι ΧΥΤΥ, υποδεχόμενοι όμως μόνο το 30% του συνόλου των απορριμμάτων (από 1.800,000 tn/έτος μόλις 400.000 tn/έτος). Τέτοιοι χώροι προβλέπονται σε όλη την Αττική.
 6. Σε ό,τι δε, αφορά τα σύμμεικτα απορρίμματα προς επεξεργασία (48% ή 900.000 tn/έτος) δημιουργούνται πέντε νέες αποκεντρωμένες μικρές μονάδες (όχι φαραωνικές) με βάση την αρχή της εγγύτητας. Δηλαδή εγκαθίστανται εκεί που παράγονται τα σκουπίδια (3 στο χώρο Αθήνας-Πειραιά, 1 στη Βόρεια και 1 στη Ν. Αττική, ενώ διατηρείται, εκσυγχρονισμένο, το ΕΜΑΚ Φυλής. Δημιουργούνται επιπλέον δυο τουλάχιστον μονάδες κομποστοποίησης (Μέγαρα, Γραμματικό), και δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, όπως ήδη προβλέπουν, να δημιουργήσουν διαδημοτικές μονάδες κομποστοποίησης.
 7. Σύμφωνα με το νέο αυτό μοντέλο, το 52% των ΑΣΑ θα το διαχειρίζονται οι Δήμοι, με ανακύκλωση στην πηγή. Για το υπόλοιπο 48%, δημιουργούνται νέοι ΧΥΤΥ (όχι Φυλή-Λιόσια) και πέντε Μονάδες επεξεργασίας και δυο τουλάχιστον κομποστοποίησης, ενώ στον ΧΥΤΥ θα οδηγείται το υπόλειμμα της επεξεργασίας του 48%.
 8. Στο Ψήφισμα δεν γίνεται καμία αναφορά στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ιλίου και σε ό,τι αυτό προβλέπει, προκειμένου να έχουν οι πολίτες την πλήρη εικόνα της κατάστασης.
 9. Έτσι, στο «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Ιλίου σημειώνεται (σελ. 2) : «Η συλλογή των αποβλήτων κήπου κλαδέματα θα γίνεται ξεχωριστά και τα απόβλητα θα κατευθύνονται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Συλλογής (Σ.Μ.Α.). Μπορούν και να κομποστοποιούνται στο Δήμο μας εφόσον εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος». Είναι προφανές ότι αυτά θα κατευθύνονται προς το ΕΜΑΚ, του οποίου δεν αυξάνεται η δυναμικότητα αλλά εκσυγχρονίζεται. Περαιτέρω γίνεται λόγος για ενδεχόμενη κομποστοποίηση στον Δήμο. Ωστόσο σύμφωνα με υπ’ αριθμ. Πρ. 38976/12-09-2016 έγγραφο του Δήμου Ιλίου, το μόνο που ζητείται από τον Δήμο για χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είναι η προμήθεια καφέ κάδων, προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων και προμήθεια 3 απορριμματοφόρων. Η υλοποίηση του ΤΣΔΑ του Δήμου Ιλίου δεν φαίνεται να έχει καμία κατεύθυνση αποσυμφόρησης του ΕΜΑΚ και γενικότερα της ΟΕΔΑ Φυλής.
 10. Στην ίδια κατεύθυνση αδράνειας και απραξίας, η οποία εμπράκτως συντηρεί την παλιά λογική διαχείρισης, είναι και το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία ή ενέργεια από τον Δήμο Ιλίου σχετικά με ό,τι αναφέρεται στη σελίδα 3 του ΤΣΔΑ του Ιλίου, ήτοι:  «Για τις δραστηριότητες κομποστοποίησης – διαλογής – διαχωρισμού των ΑΣΑ απαιτείται η δημιουργία ΚΔΑΥ και ΑΕΔΑ και είναι αναγκαία εδαφική έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου δεν υπάρχει τέτοια έκταση προς απόκτηση ή χρήση, παρά μόνο στο Ποικίλο Όρος. Για εξοικονόμηση πόρων κατά τη δημιουργία εγκαταστάσεων ΚΔΑΥ –ΑΕΔΑ καθώς και για μεγαλύτερη απόδοση (εξοικονόμηση πόρων, κερδοφορία κ.λ.π.) από τη διαχείριση των απορριμμάτων, προτείνεται η συνεργασία με τους όμορους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Πετρούπολης και εάν είναι εφικτό και με τον Δήμο Περιστερίου
 11.   Πότε άραγε προτίθεται η Διοίκηση του Δήμου να αναλάβει επίσημες πρωτοβουλίες υλοποίησης του Σχεδίου του;
 12. Στη σελίδα 22 το ΤΣΔΑ του Δήμου Ιλίου σημειώνεται : «Χρονοδιάγραμμα: μέχρι τέλους του 2015 θα έχει εντοπισθεί χώρος για τη λειτουργία πράσινου σημείου, εντός του 2016 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αγοράς της έκτασης μέχρι τέλους 2017 πρέπει να έχει αγορασθεί η έκταση και να λειτουργούν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις σε αυτή ΚΔΑΥ & ΑΕΔΑ, για να τελεί σε πλήρη λειτουργία το 2019Δεν έχει αναφερθεί επίσημα καμία εξέλιξη επί του θέματος ούτε ο ΕΔΣΝΑ έχει ενημερωθεί για κάτι σχετικό.
 13. Τέλος, στη σελίδα 31, υπάρχει πίνακας με χρονοδιάγραμμα: τίποτα από αυτά δεν έχει ξεκινήσει, άρα συνεχίζεται η ιδία διαχείριση.
 14. Τούτων δοθέντων γίνεται φανερό ότι με την αδιαφορία, την απραξία και την αδράνειά της είναι η Διοίκηση του Δήμου Ιλίου που εμπράκτως συντηρεί και διαιωνίζει το σημερινό, απαράδεκτο μοντέλο της Φυλής, το οποίο κατά τα άλλα καταγγέλλει το Ψήφισμα.                                                                           http://www.pitsounicity.gr/ilion/10467-apantisi-tou-edsna-sto-psifisma-tou-dimou-iliou-gia-to-pesda

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το σπίτι του δάσους στο Πάρκο Τρίτση θα χρησιμοποιηθεί πάλι.

Πρωτοπόρος στα κοινωνικά προγράμματα ο δήμος Ιλίου. ‘Ιδρυσε Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, στόχος η δημιουργία Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος

Ξαφνικές αγάπες με το θέατρο απέκτησε η κ. Αλεβίζου και ειδικά με την κ. Πεφάνη;